Home

PREGHIERA A SANT’ANTONIO

“Tu si Santu e lu po fari

iu nun smettu di priari

pi l’amuri chi porti a Diu

fammi la grazia Antoniu miu.”